Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar. Även andra ändringar i verksamheten som ägarbyte, utökning, avveckling ska meddelas.

Fyll i två blanketter och skicka in till samhällsplaneringskontoret. Blanketterna heter Anmälan om registrering och Riskklassning av verksamhet och finns här.

Registrera dricksvattenanläggning

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning. Då tillkommer bland annat krav på regelbunden provtagning av vattnet.

Egenkontroll av livsmedelsverksamhet

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Mer information:
Om branschriktlinjer på livsmedelsverkets webbplats

Om egenkontroll på livsmedelsverkets webbplats

Övriga tillstånd som kan krävas:

  • För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd hos socialförvaltningen.
  • Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov hos samhällsplaneringskontoret.
  • Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.
  • Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare. Det gör du hos Nässjö Affärsverk AB


Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.