Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Avgifter i socialtjänsten

Avgifter i socialtjänsten

Insatser via socialtjänsten är belagda med en avgift. Hur mycket du betalar beror på dina inkomster, ditt bostadsbidrag samt den hyra du betalar för ditt boende.

Om du har ett avgiftsbeslut för 2018 får du en vägvisning om din kommande avgift 2019.

Det avgiftsutrymme som redovisas på beslutet är din personliga maxkostnad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet (summan blir något uppräknad till 2019 års nivå).

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan behöver skickas in till socialförvaltningen varje år.

För dig som inte har något avgiftsbeslut för 2018 måste en individuell beräkning göras. Kontakta socialförvaltningen för mer information.

Avgift för hemtjänst

Nässjö kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser. Personalen kommer att anteckna utförd tid i ditt hem för dina beviljade insatser.

Tvätt debiteras utifrån hur ofta hjälpen är beviljad och portionskostnad för matdistribution ingår inte i maxtaxan. 

Avgift för omsorg i särskilt boende

För dig som bor i särskilt boende innebär avgifterna att du betalar en omsorgsavgift per månad oavsett hur mycket insatser du har. Omsorgsavgiften ligger i nivå med maxtaxan. 

Kostnad för matabonnemang och städartiklar ingår inte i maxtaxan.

Avgift för korttidsvistelse och/eller dagverksamhet vid Linneagården

Dygnsavgift, för all omsorg på korttidsvistelse, ingår i maxtaxan.

Förbrukningsartiklar, inklusive sänglinne samt måltider ingår inte i maxtaxan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.